ملت ها، حکومت ها را اختراع کردند تا از جنگ و جنایت فاصله بگیرند اما همین حکومت ها، امروز شر مطلق شده اند! جنگ افروزی و جنایت می کنند بی اینکه هیچ کجا از مردمان شان بپرسند که آیا با این حرکت آنها موافقند یا نه؟! جنایت می کنند بی اینکه پیش از آن از مردمانشان بپرسند که آیا از زنده بودن دیگران رنج می برند یا نه؟! . بعد مردم را محکوم می کنند به اینکه چرا واکنشی نشان نمی دهند! انگشت اتهام همیشه به سوی مردم است! جایی که نیاز به سیاهی لشکر برای تاییدشان دارند، اینکه ,جنایت منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

آرشا ویدیو
paradisweb | پارادیس وب تیراهن اصفهان هواکش های ضد آب در جهان فلزیاب ارزان 09102181088 وبلاگ عمومی چکش طلایی عکاسی مدلینگ